EUROBANK TERMÉKBEMUTATÓ

A sokéves takarékszövetkezeti fejlesztési és üzemeltetési tapasztalatokra alapozott EuroBank Rendszert fejlesztő csapatunk 1 év alatt készítette el, melyhez ügyfélszolgálati munkatársaink 8 hónap alatt teremtették meg a bevezetés és folyamatos üzemeltetés feltételeit.

A rendszer a legmodernebb technológiával, korszerű adatbázis kezelő rendszer alkalmazásával készült. A sokoldalúan paraméterezhető változás-kezelő mechanizmus segítségével a gazdasági környezet változásai (törvényi módosulások) rendkívül rövid idő alatt átvezethetők a rendszeren.

bankszakmai piacon kapható legújabb számlakezelő rendszer alkalmas a passzív ágazaton belül a klasszikus betétek és értékpapírok forgalmazására, egyedi betéti konstrukciók kialakítására és nyilvántartására, a lakossági- és vállalkozói bankszámla vezetésére, ezekhez kapcsolódóan a lekötött betét, az elkülönített betét, a szerződéses- és kényszer hitelek kezelésére, az aktív üzletágon belül a klasszikus hitel konstrukciók lebonyolításán túlmenően, egyedi hitelezési feltételek megteremtésére és kezelésére. Az EuroBank rendszer a fentieken túl számos élenjáró megoldást tartalmaz a banki ügyfelek és a takarékszövetkezet partnereinek színvonalas kiszolgálására, az ügyfelek pénzének és pénzügyi folyamatainak biztonságos vitelére.

 

Az EuroBank program felépítése és működése

Az EuroBank Rendszer a takarékszövetkezeti központban centralizált adatbázisokat kezel. A központ irányítja és ellenőrizi a banki front-office és a legfontosabb back-office feladatköröket, a központ és fiókok közötti munkamegosztás alapján a fiókok figyelmüket elsősorban az ügyfelek kiszolgálására, tájékoztatására fordíthatják.

Front-office feladatot ellátó modul:

 • EuroBank modul: Az EuroBank programrendszer jelenlegi induló állapotában tartalmazza a teljeskörű ügyfélkiszolgáló feladatokat és szolgáltatásokat. A kirendeltségekben működő alkalmazás teljes egészében ügyfél- és számlaközpontú, melynek segítségével Bankszámla-, Betétszámla- Hitelszámla forgalmazása valósítható meg, biztosított a főszámla és alszámla (lekötött betét-, elkülönített betét-, hitelalszámla) közötti forgalom, valamint az anyaszámla (önkormányzati típusú főszámlák) kezelése. Az ügyfélszámlákra akár Pénztár-, Bank-, főkönyvi VEGYES-, GIRO- és HomeBank tranzakciók kezelése válik lehetővé és mindez akár egyablakos ügyintézést támogatva is megtörténhet.

 

Back-office feladatot ellátó modulok:

 • EuroHird modul: Hirdetmény modul, mely a takarékszövetkezeti termékeket paraméterező és leíró modul, melynek segítségével a központból lehet a kirendeltségi banki folyamatokba beavatkozni és egységes irányítási elveket alkalmazni, kamat-, költség és jutalék felszámítási algoritmusokat kezelni.
 • EuroKönyv modul: Főkönyvi modul, az analitikus rendszer eredményeit összefogó szintetikus modul. Képes h avonta a két főkönyvi időszak-elhatárolására, előző hónap visszanyitására, évente egyszerre több könyvelési év kezelésére, főkönyvi gyűjtők alkalmazására és többdevizás főkönyvi könyvelésre
 • EuroJel modul: Havi és negyedéves Felügyeleti Jelentések elkészítését támogató modul, mely az analitikus és főkönyvi adatokból biztosítja a kigyűjtéseket és a kimutatások elkészítését. mely megfelel a PSZÁF és az MNB 2003. évben megváltozott jelentési kötelezettségeinek.
 • EuroInfo modul: A takarékszövetkezetek irányítása ma már elengedhetetlen korszerű vezetői információs rendszer és controlling szemlélet nélkül. A modul fejlesztése befejeződött, idén 3 takarékszövetkezetben tesztelése éppen folyamatban van. 2005. év elején már olyan alkalmazást tudunk a menedzsment rendelkezésére bocsátani, mely képes lesz termék-, kirendeltség- üzletág- és ügyfél jövedelmezőségeket kimutatni, tájékoztat a partnerek pozícióiról és jövedelemtermelő képességükről, lekérhetők az aktuális Betét-, Hitel átlagállományok, szolgáltatja a statisztikai kimutatásokat, időszaki összehasonlításokat képes készíteni a terv-, a bázis és tényadatok között, alkalmas az üzleti- gazdálkodási- és banki mutatók kiszámítására, megalapozza az üzleti döntéseket, az üzleti tervezést, alkalmas a kamatmódosítások-, limitrendszer- és likviditás kezelésére.

 

Ügyfeleket és partnereket támogató szolgáltatások:

A back-office és front-office modulok indításakor a szabványosan működő új GIRO csatlakozó program, továbbá több modulárisan bevezethető, azonnal vagy később is telepíthető ingyenes alkalmazással egészíthető ki a takarékszövetkezet ügyfeleinek kiszolgálása.

 • TeleInfo modul: Telefonos egyenleg- és forgalomlekérdezési lehetőség
 • TeleSMS modul: Számlánként paraméterezhető, automatikus ügyfél egyenleg- és forgalom kiközlő SMS modul
 • EuroMatic modul: HáziBank és önkormányzati számlakezelés specifikumok biztosítása
  • Több napra előre programozott automatizált működési beállítás
  • Korlátlan számú ügyfél egyidejű kiszolgálása (hardverfüggő)
  • Aktív számlakezelőben azonnali tranzakció-feldolgozás
  • Folyamatos (24 órás) forgalomküldés
  • Teljes forgalmi adatok, ügyfél számlapozíciók lekérdezése éjjel-nappal
  • Egy kliens modul, tetszőleges számú számlakezelése
  • Számlánként elkülönült jogosultsági rendszer és védelem
  • Tranzakció-import lehetősége más adatfeldolgozó rendszerektől
  • Visszajelző funkcióval ellátva
 • GsmAlert modul: Automatikus üzemzavar riasztó modul a partnerek részére. Az esetleges hálózati hibák, hardver hibák, router meghibásodások és egyéb üzemzavarok azonnali elhárítása érdekében előre programozott automatikus SMS küldés a hardveres-, kommunikációs- és szoftveres szakemberek részére

Kérjük tekintse át az EuroBank program fontosabb jellemzőit
Közöttük több olyan kiemelt szolgáltatás is létezik
ami megkülönbözteti a terméket más banki szoftverektől!

 

Technológiai és működési jellemzők:

 • Takarékszövetkezeti önállóság maximális támogatása
 • Egy sor innovatív technológia (változás-kezelés, folyamat-menedzselés, esemény-kezelés, tevékenység naplózás, rugalmas fejleszthetőség)
 • Magas szintű adatbiztonság és hármas szintű adatvédelem
 • Hierarchikusan felépíthető és folyamatosan bővíthető jogosultsági rendszer
 • Teljes rendszert átfogó központi adminisztráció, tranzakció- és eseménynaplózás
 • Verzióteszt, termék- és hirdetmény teszt azonnali lehetősége
 • Centralizált működés, egyetlen éles központi adatbázis és etalon tesztadatbázis
 • Egypontos adatbevitel, azonnali, automatizált forgalom, valós idejű tranzakció feldolgozás
 • Folyamat orientált szemlélet, központilag folyamatvezérelt napi, havi, éves zárlati műveletek
 • Változatos grafikus listázási lehetőségek, kapcsolat az MS Word és Excel alkalmazáshoz
 • Felhasználóbarát képernyőkezelés a Windows kezelőelemek alkalmazásával
 • Minden terminálon akár egyablakos ügyintézés (forgalmazás és pénztári művelet egyszerre)
 • Percre / órára kész külső / belső adatszolgáltatás

Alapvető szolgáltatások:

 • Front-office és Back-office munkafolyamatok menedzselése
 • Központosított hirdetménykezelés
 • Rugalmas és önálló egyedi termék-paraméterezési lehetőség
 • Törvényi szabályozások és adatszolgáltatási kötelezettségek maximális kielégítése
 • Bázel II irányelvek és EU konform funkciókérvényesítése
 • Több devizás főkönyvi könyvelés
 • Pénzmosási Törvény előírásainak maradéktalan kielégítése
 • Egységesített, Giro szabvány szerinti számlaazonosítás alkalmazása
 • Ügyfélorientált feladatkezelés, összevont ügyfélpozíciók, egységes ügyféltörzs
 • Honos / nem honos ügyfélkiszolgálás
 • Ügyfél képek és aláírási címpéldányok elektronikus tárolása, forgalmazáskor ellenőrzés
 • Kezelői- és rögzítési limitfigyelés
 • Azonos számlakezelési elvek, beállítható VIP számlakezelés
 • Betéti okiratok, folyószámla- és Hitel szerződések nyomtatása
 • Univerzális rögzítő kezelői felület
 • Szabványos GIRO tranzakciók küldése-fogadása (hitel-, betét- és bankszámla típusra)
 • Követelésminősítésen túl, ügyfél- és fedezet minősítés végrehajtása
 • Függővé tétel és értékvesztés teljes körű elszámolása
 • Bankkártya funkciók maximális támogatása
 • Széchenyi Kártya és Hitel Kártya kezelése
 • OBA igények kielégítése
 • Betéti- és hitelezési mutatók kiszámítása és kimutatása
 • Elektronikus kapcsolat az ügyfelekkel és partnerekkel

 

Üzemeltetési idők

 • Napi rendszernyitás átlag:
 • Napi rendszerzárás átlag:
 • Szalagos mentés:  
 • Napi kivonatkészítés :
 • Havi kivonatkészítés :
 • Havi zárás átlag:
 • Negyedéves zárás átlag :
 • Minősítés átlaga :
2 perc
2-10 perc
2 perc
2 perc
20-60 perc
20-60 perc
60-120 perc
20-60 perc

Hatékonysági tapasztalatok

 • Központi irányítás, ellenőrzés fokozott előtérbe kerülése
 • Kirendeltségi munka egységességének érvényesülése
 • Napi 1-2 órával növelhető az ügyfelek kiszolgálására rendelkezésre álló idő
 • Naponta reggel 8 órától este 4 óráig kitolható a GIRO tranzakciók elfogadása

EuroBank bevezetési technológia

Bevezetési és migrációs technológiánk képes alkalmazkodni a takarékszövetkezeti valós környezethez, az örökölt termékkörök meglévő működési folyamataihoz. Az átállás nem jár a takarékszövetkezeti ügyviteli rendszer és a termékek működésének azonnali átszervezésével.

 • Bevezetési forgatókönyv és dokumentációk:

  Azok a takarékszövetkezetek, akik vállalkoznak az EuroBank rendszer bevezetésére és szerződést kötnek velünk, már a vezetői tárgyalások idején nyomtatott formában és file formátumban is részletes bevezetési forgatókönyvet (közel 100 oldalas anyagot) kapnak. Bevezetési technológiánk 2003. május óta Biztonsági Audit Tanúsítvánnyal rendelkezik, mely tanúsítványt az induló takarékszövetkezetek a migráció előtt megkapnak.

  A tömeges átállásra kidolgozott EuroBank Bevezetési Terv már több mint 50 takarékszövetkezeti migráció alkalmával élesben vizsgázott és a szakma által elismerő minősítést kapott. Bevezetési módszereink hónapról-hónapra tökéletesedtek, a felmerülő problémákat egyre biztonságosabban és dokumentáltabban kezeltük, a bevezetések időben gyorsnak és költségtakarékosnak minősültek.

  A bevezetések és migrációk során a Bevezetési Tervnek mindvégig komoly szerepe volt a takarékszövetkezeti vezetési-, döntési- és ellenőrzési tevékenységekben, a rossz döntés előfordulási lehetőségének minimalizálásában.

  A bevezetési forgatókönyv tartalma:
  • Minta Bevezetési Terv,
  • Bizonylati-, Szerződés- és Jegyzőkönyv Mintagyűjtemény,
  • Migrációs Döntési Táblázatok
  • Program Felhasználói Dokumentációk
  • Telepítési Dokumentáció
  • Migrációs dokumentáció
  • Jogosultsági Rendszer Dokumentáció
  • Üzemeltetési Dokumentáció
  • Belső Szabályzat tervezetek

A legtöbb takarékszövetkezet, az átadott bevezetési dokumentumokat felhasználva segítségünkkel a bevezetést korrekt módon előre megtervezi és alaposan ütemezi. Minden bevezetési folyamathoz felelősöket és határidőket állít, pontosítja a tevékenységeket és mindvégig ellenőrizi a folyamatok határidős t eljesülését. Vannak olyan takarékszövetkezetek akik igen kiemelkedő munkát végeztek a dokumentáltság terén. Példamutató körültekintéssel jártak el a takarékszövetkezeti belső szabályozások során, folyamatos figyelmet fordítottak a bevezetés biztonságosságára, a rossz döntések elkerülésére, a tesztidőszaki feladatok kiadására és elkészítésének ellenőrzésére, az éles migráció ügyviteli körülményeinek szabályozására, az átállást követő utasítások és üzemeltetési leírások kiadására - komolyan segítve ezzel a bevezetési tevékenységet.

 • Bevezetés és migráció:

  Bevezetési módszertanunk lényege egy univerzális konvertáló, ill. migráló program.

  Ezzel a különböző banki szoftvereket üzemeltető takarékszövetkezeti átállások is egyszerűbbé váltak. Olyan konvertáló programot készítettünk, amely a meglévő informatikai rendszerből elkészített LISTA formátumú (TXT kiterjesztésű) állományból képes adatkinyerést végrehajtani. Gyakorlatilag a takarékszövetkezetek a megszokott módon analitikai leltárakat készítenek, melyet nem papíralapon nyomtatnak ki, hanem a régi programból lista fileba tárolják az adatokat.

  A lista fileok és adatai a takarékszövetkezet tulajdonát képezik, tehát jogilag tisztázott tevékenység történik, amikor ezen állományokból átvesszük az adatokat az EuroBank rendszerbe. Maga az adatkinyerés folyamata is olyan egyszerű technológia, hogy a takarékszövetkezeti ügyintézők végzik el a kirendeltségeken, mégpedig a migrációs napok első napján, tehát a régi rendszer zárásával egyidőben. Migrációs módszerünk felkészült a hóvégi és hóközi migrációk végrehajtására is.

  Jóval a migráció előtt lehetőséget biztosítunk a meglévő termékkörök konvertálására, illetve a hirdetmények származtatására. Az egyetlen közös EuroBank adatbázis tartalmazza a közös ügyféltörzset, a kirendeltségi számla adatokat és kamat-költség részletező kartonokat, melyet a az EuroHird programban még kozmetikázhatnak.

  Az egyetlen közös EuroKönyv adatbázis a központi főkönyvből készül.

  Az analitikák forgalmainak konverziója során a Betét- és Hitel számlák összes visszamenőleges forgalmi tételei átkerülnek, a bankszámlák csak és alszámlái csak egyenleggel konvertálódnak. A konverziót követően egy kis kézimunka még szükséges lesz az EuroBank rendszerben, de ez sem jelentett különösebb problémát az ügyintézőknek.

  Az ügyfél- és forgalmi lista állományokból konvertálódik az EuroBank programba a takarékszövetkezeti egységes ügyféltörzs, amely tartalmazza a kirendeltségektől átvett ügyfelek összes adatát. Konvertálás után természetesen az ügyféltörzs tartalmaz még jelentős névismétlődéseket és Anonymus ügyfélkört is, melyet további két szinten lehet még rendezgetni. A fiókok külön-külön leszűrhetik saját ügyfélkörüket, alá-főlé rendeléssel párosítják és nevesítik ügyfeleiket, továbbá tisztogatják, pontosítják adataikat. Naponta a központ is képes napi ellenőrzéseket és ügyfél összerendeléseket végezni, továbbá esténként ügyféltörzs véglegesítéseket végrehajtani. Tapasztalatunk szerint a konvertálást követő 2 héten belül egységes ügyfélállomány tud a takarékszövetkezet rendelkezésére állni.

 • Bevezetéskor garantált szolgáltatásaink:
  • Tejeskörű informatikai váltás (egységes hardver-, kommunikáció és szoftver)
   közel 3-4 hónap alatt
  • Összes analitika- és főkönyvi forgalom konvertálása, migrációja 4 nap alatt
  • Első éles nap helyszíni felügyelete
  • Átállást követően 1 hétig helyszíni felügyelet
  • Azonnali távmenedzseléssel történő hibaelhárítás
  • Első hóvégi zárás alkalmával helyszíni támogatás
  • Továbbiakban folyamatos support tevékenység és folyamatos rendelkezésre állás
  • Üzletmenet folytonosság biztosítása
  • SMS-Alert üzemzavar elhárítás


Reméljük segíthettünk Önt jövőbeni döntéseinek meghozatalánál!

Cégünk szívesen áll rendelkezésére!